Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

 REGULAMIN ROZGRYWEK VII EDYCJI PIŁKARSKIEJ        

KOSTRZYŃSKIEJ LIGI NOCNYCH MARKÓW

CZERWIEC  2018

 

§ 1 Wstęp

 

Rywalizacja piłkarskiej KOSTRZYŃSKIEJ LIGI NOCNYCH MARKÓW o Puchar Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbywać się będzie w kompleksie sportowym ORLIK w Kostrzynie, ul. Powstańców Wlkp.

Mecze rozgrywane będą w godzinach późnowieczornych.

Rozgrywki przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Kostrzyn oraz dla wszystkich osób zainteresowanych grą  bez względu na kategorię wiekową.

Każda ze zgłoszonych drużyn może liczyć maksymalnie 15 graczy. W drużynie podczas meczu występuje natomiast 5 zawodników w polu oraz bramkarz.

Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

+ 35 lat (urodzeni w 1983 roku i starsi) oraz + 16 lat (pozostali, mający ukończone 18 lat, lub 16. rok życia i zgodę rodziców oraz organizatorów)

Koszt udziału w Turnieju wynosi 120 zł za zespół

 

§ 2 Obowiązki organizatora

 

- prowadzenie statystyk rozgrywek

- opracowanie terminarza rozgrywek

- weryfikacja wyników spotkań

- rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez poszczególne zespoły

- zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

- zapewnienie opieki medycznej – pielęgniarki

 

§ 3 Nagrody

 

- dyplomy dla wszystkich zespołów

- puchary dla najlepszych zespołów

- nagrody rzeczowe – przyznawane będą w wyniku losowania wśród uczestników

 

§ 4 Sędziowie

 

Sędzia egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza organizatorowi rozgrywek informacje o karach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne.

 

§ 5 Regulamin i zasady gry w turnieju

 

1. Warunkiem uczestnictwa zespołu w zawodach jest:

- dokonanie wpłaty wpisowego (120 zł) u organizatora – Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

- dostarczenie, najpóźniej do dnia pierwszego meczu, wypełnionej listy zawodników wraz z podaniem roku urodzenia gracza

- zaakceptowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich zawodników danego zespołu, potwierdzone podpisem kapitana/trenera zespołu

2. W turnieju uczestniczą zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danym zespole.

3. Losowanie drużyn i kolejność rozgrywania zawodów dokonują organizatorzy turnieju.

4. Każda drużyna może zgłosić max. 15 zawodników.

5. O czasie trwania meczów kapitanowie drużyn zostaną ostatecznie poinformowani przed rozpoczęciem zawodów. Przewiduje się, że mecz trwać będzie 2 x 15 minut.

W przypadku remisu w fazie pucharowej / meczach o miejsca następuje dogrywka (1x5 minut)
a następnie seria rzutów karnych – po 5 strzałów, dalej po 1 aż do rozstrzygnięcia

6. Zespół tworzy 6 – zawodników: pięciu w polu i bramkarz /strój bramkarza musi się różnić od ubioru innych zawodników i sędziego /

- aby rozpocząć i kontynuować grę, drużyna musi mieć w polu gry min. 4-ch zawodników

7. Ilość zmian dowolna.

- warunek – najpierw zejście zawodnika z pola gry, a następnie wejście zmiennika

- zmiany odbywają się we własnej strefie zmian, o zmianie nie potrzeba informować sędziego.

- na boisku nie może znajdować się więcej niż sześciu zawodników danej drużyny / w przypadku

złamania tego przepisu sędzia ma obowiązek wykluczyć na okres 1 minuty zawodnika zespołu, który dopuścił się przewinienia (drużyna gra w osłabieniu) oraz ukarać zespół rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie przerwania gry/.

8. W czasie gry obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, z tym, że:

a) przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić przynajmniej
5 metrów.

b) za przewinienie w polu bramkowym popełnione przez drużynę broniącą – sędzia zarządza rzut karny z odległości 9 metrów

9. Gra bramkarza:

a) bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym, będącym jednocześnie polem karnym.

b) bramkarz po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny /wyjątek zagrania głową /może zagrać tylko nogą – za przekroczenie tego przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni
z odległości 9 metrów.

10. Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub spoza niego. Piłka musi stać w miejscu, nie może się toczyć.

11. Zawodnik może być ukarany za przewinienie dokonane w czasie gry – wykluczeniem z gry na okres 1- 2 minuty w zależności od decyzji sędziego.

Strata bramki przez drużynę grającą w osłabieniu powoduje anulowanie kary i uzupełnienie składu.

Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu, a jego drużyna gra
w osłabieniu do końca tego spotkania. Na wniosek sędziego w stosunku do ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć całkowicie zawodnika z turnieju.

12. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0 punktów.

13. Kolejność w tabeli ustala się wg liczby zdobytych punktów.

14.W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o miejscu w tabeli decydują kolejno:

a) wyniki bezpośredniego spotkania między tymi drużynami

b) lepsza różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek, lepszy stosunek bramek w całych rozgrywkach.

c) rzuty karne - w serii 5, a następnie do rozstrzygnięcia

15.Gra wślizgiem jest dozwolona.

16.Przepis o spalonym nie obowiązuje.

 

Jeżeli jakiś zespół nie stawi się na boisku, najpóźniej 5 minut po godzinie rozpoczęcia spotkania,

sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużyna, która nie zgłosiła się na mecz, ukarana zostanie

walkowerem w stosunku 3-0.

Gdy drużyna celowo nie pojawi się na boisku, bo w następstwie walkowera może odnieść korzyść, jest automatycznie dyskwalifikowana z udziału w całym turnieju.

W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach (za wyjątkiem ligi oldboyów i lig amatorskich) oraz młodsi niż 16 lat.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Opiekunowie (trenerzy, kierownicy) drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich

zawodników w trakcie turnieju.

2. Za niewłaściwe zachowanie zawodników, opiekunów drużyn, trenerów, rodziców i kibiców powodujących przerwanie meczu dana drużyna może być wykluczona z dalszych rozgrywek – decyzję podejmują organizatorzy turnieju.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i osobiste uczestników Turnieju.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa zaistniałe w trakcje trwania turnieju oraz w drodze na i z turnieju.

5. Wzięcie udziału w turnieju jest jednocześnie zgodą ze wszystkimi punktami regulaminu zawodów.

 

Reklama: